Trainings discipline

  • Men dient ten alle tijden respect te hebben voor alles wat leeft. Zeker geldt dit naar mens en dier.
  • Misbruik van de geleerde technieken wordt niet getolereerd en houdt in dat men direct de training wordt ontzegd. Het is ook niet toegestaan dat geleerde technieken aan derden worden voorgedaan en of doorgegeven buiten de school en de nadrukkelijke instemming van de docent om.
  • De goede naam van de vereniging / school en de krijgskunst dient ten alle tijden gehandhaafd te worden en te blijven.
  • Bovenstaande houdt natuurlijk niet in dat u zich niet mag verdedigen als men aangevallen wordt of dat een gezinslid of familielid in gevaar is. Uiteraard mag het ook gebruikt worden als men constateert dat iemand zomaar onrecht aangedaan wordt in de vorm van mishandeling beroving etc.
  • Het is wel altijd zaak om geen buitensporig geweld toe te passen. De wet is hier ook duidelijk in.
  • De student dient voor zo ver mogelijk naast de reguliere lessen ook deel te nemen aan diverse nationale en internationale seminars. Jaarlijks wordt er een seminar gehouden in Dolo in Italië. Indien mogelijk dient men daarbij aanwezig te zijn.