Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: http://www.kiaido.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Onze website, www.kiaido.nl, is voor een ieder vrij toegankelijk. U kunt daarbij informatie raadplegen over onze organisatie en diensten zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft op te geven. Alleen als u van bepaalde diensten gebruik wilt maken (zoals verzoek om informatie m.b.t. de lessen), wordt u gevraagd enkele persoonsgegevens op te geven. uw persoonlijke informatie zal doorKiaido Nederland behandeld worden in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die Kiaido Nederland via de website verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door de beheerder van de site, die deze informatie nodig heeft voor de uitoefening van zijn functie. De informatie zal alleen voor interne doeleinden verwerkt worden. Kiaido Nederland geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval datKiaido Nederland persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd. Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Doel van verwerking

Bij registratie m.b.t de lessen verwerkt Kiaido Nederland de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe producten, nieuwe diensten en evenementen van Kiaido Nederland. Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per e-mail (info@kiaido.nl) melden aan Kiaido Nederland.

Toelating voor verwerking

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft uKiaido Nederland uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als Kiaido Nederland uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar zij mee samenwerkt, dan zal zij u daarvoor om uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Analytics

Via Google Analytics worden op Kiaido Nederland geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken. Zoals vermeldt worden deze gegevens anoniem verwerkt. ‘Gegevens delen’ hebben wij ook uitgeschakeld. Ook wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens dieKiaido Nederland over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Kiaido Nederland worden. U kunt zich daartoe wenden tot Kiaido Nederland.

Gebruik van Cookies

De website vanKiaido Nederland maakt, niet anders dan boven vermeld,  geen gebruik van zogenaamde ‘cookies’.

(Cookies zijn kleine stukjes informatie die doorgestuurd en bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de website. Deze informatie wordt alleen gebruikt om uw identiteit te verifiëren zodat u niet bij elk bezoek aan de website uw gebruikersnaam en wachtwoord dient in te geven. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat u gewaarschuwd wordt bij aanmaak van een cookie of verhindering van de aanmaak van een cookie).

UPDATE 
Kiaido Nederland PRIVACY VERKLARING

25 mei 2018

In het kader van de nieuwe AVG privacywet (ingang 25 mei 2018) is ieder bedrijf dat privacy-gevoelige informatie beheert c.q. verwerkt verplicht een privacyverklaring op te stellen. In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke data Kiaido Nederland beheert en verwerkt, met welk doel dit gebeurt en hoe deze data beveiligd is.

Onze gegevens:

Kiaido Nederland

info@kiaido.nl

www.kiaido.nl

Kiaido Nederland verzamelt en beheert op verschillende manieren data en geeft in deze verklaring aan waar uw gegevens opgeslagen liggen, met welk doel we ze bewaren en welke rechten u hebt ten aanzien van uw privacy. Deze verklaring kan periodiek worden gewijzigd als er bijvoorbeeld wetswijzigingen zijn of wanneer wij van provider zouden wisselen.

Wij verzamelen:

Emailadressen
Dit om geïnteresseerden middels een nieuwsbrief en of informatie op de hoogte te kunnen houden van nieuwe ontwikkelingen, uitnodigingen voor lessen en of workshop etc..

Site

Wie beschikken over de data?

Voor alle data geldt dat deze niet ter beschikking wordt gesteld aan derden. Kiaido Nederland is de enige partij die over deze data beschikt en met deze data werkt.

Omdat alle data elektronisch wordt beheerd staat de data op verschillende servers. De website wordt gehost bij Hosting2Go.nl.

Hoe lang bewaren wij de data? Emailadressen voor het kunnen versturen van informatie bewaren we net zo lang totdat u besluit zich uit te schrijven.

Uw rechten
Recht op inzage: wij sturen u een overzicht van de data die we beheren als u daar om vraagt.

Recht op rectificatie: zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of door ons fout verwerkt dan passen wij die aan wanneer daar door u om gevraagd wordt.

Recht op het indienen van een klacht: Als u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan dan kan dat via de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op overdracht: Als u wilt dat uw gegevens worden overgedragen aan een andere partij, dan dragen we deze over na ontvangst van uw verzoek daartoe.

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: op uw verzoek stoppen we met het gebruiken van uw gegevens.

Recht op wissen van gegevens: Wilt u niet langer dat uw gegevens worden vastgelegd? Dan wissen we op uw verzoek uw data.

Verplichte Gegevens

De beperkte hoeveelheid data die we van u vragen is noodzakelijk voor het kunnen aanbieden van onze diensten (nieuwsbrief, informatie mbt lessen en workshops).

Beveiliging

De data die we van je beheren wordt op verschillende manieren beveiligd.

Een bezoek aan onze website wordt voor u beveiligd door een SSL-certificaat. Dat zorgt ervoor dat uw verbinding privé is.