KIAIDO

Kiaido – het pad naar zelfrealisatie (door professor Song T. Park)

De mens wordt geboren met grote mogelijkheden. Het is niet bij toeval dat wordt gezegd: ” gemaakt naar het evenbeeld van God”. Jammer genoeg leeft het merendeel zonder zich te realiseren dat zij over deze latente rijkheid en schatten beschikken en bijgevolg sterven zonder hun volledige mogelijkheden te hebben gerealiseerd. Het is juist om deze reden dat Socrates tegen de mensen zei “Ken u zelf”. Als mens geboren worden en een mens zijn is niet hetzelfde. We moeten eerst een mens worden – in de volle betekenis van het woord en wat dit betekend. Zonder twijfel is de mens voorzien van veel mogelijkheden zoals een enorme  reserve van hersencellen en hersencapaciteit, een grote hoeveelheid aan lichaamsbeweging mogelijkheden, eindeloze mogelijkheden om de ademhaling te controleren, verbeteren van het creative denken en het gebruik van de stem onder de knie krijgen. Echter, voor diegenen waarvan de bewustwording hiervan nog niet ontwaakt en voldoende volwassen is om de ontdekking en  ontwikkeling van zijn middelen en aangeboren mogelijkheden blijft de opslagplaats van deze schatten onaangeroerd.

De eeuwigdurende, boeiende betrokkenheid bij het proces van overleven en welvaart in de collectieve ruimte van de samenleving vraagt zoveel aandacht en energie dat er geen tijd en energie meer overblijft voor zelfbewustwoording waardoor zelfkennis onmogelijk wordt. Als gevolg hiervan blijven de meeste mogelijkheden en capaciteiten van de mens latent, worden niet waargenomen en niet gerealiseerd. Het innerlijk potentieel blijft onbenut, en veroorzaakt diepgaande ontevredenheid wat niet gecompenseerd kan worden door welke externe aanwinsten of successen dan ook.

Onze belangrijkste bron van rijkdom en innerlijke tevredenheid hangt niet af van externe verwezenlijking of erkenning. Zij worden verwezenlijkt door zelfbewustzijn, zelfontdekking en zelfontwikkeling. Aanwezige mogelijkheden / potentieel wat niet wordt ontwikkeld resulteert in interne stress, verarmt het leven en beroofd je van de innerlijke rust. Het leven wordt daardoor een achtervolging van illusoir geluk, een worsteling om te overleven en eindeloze zelfbevestiging. Het voorbijgaande effect van successen en dingen die je bereikt hebt leveren geen stabiliteit maar vragen inzet en nemen onze beste middelen. Het leven op zich, de gezondheid, capaciteit – dit wordt allemaal geabsorbeerd door korte termijn zaken die ons niet dichter bij zelfactualisatie brengen en visa versa  je afleiden en er van afwenden. De mens identificeert zichzelf met lopende zaken, tijdelijke status en bezit, terwijl hij in een slaaptoestand blijft voor zijn eigen unieke persoonlijkheid. De fragmentatie van de individu is een dagelijkse realiteit aan het worden. Een klein deel van het leven zelf is de norm geworden. Ambitie en verwaandheid van de mens groeien in hoog tempo terwijl de werkelijke mogelijkheden en capaciteit gerelateerd aan het oorspronkelijke potentieel niet groeien en zelfs verminderen.

Kiaido is de mogelijkheid voor een ander leven. Een pad naar kennis van het eigen potentieel, naar het bereiken van  integriteit en innerlijke rijkdom gebaseerd op zelf ontdekking en zelf realisatie. Echter dit is geen vlucht van de externe realiteit, ook geen vervanging voor activiteiten voor zelf absorbtie en geen afwijzing van de samenleving. Het is een expansie van bewustwording en een allesomvattende methode voor zowel de erkenning van zelf beoordeling en zelfontdekking als noodzakelijke benodigdheden voor het bereiken van een maximale tevredenheid met het leven zelf, in samenhang met innerlijke vrede, welke voortkomt uit het loslaten van spanningen gerelateerd  aan niet gerealiseerde persoonlijke mogelijkheden. De openbaring van de interne capaciteiten, het tonen van- en de ontwikkeling van iemands capaciteiten en zijn bezit aan kennis verhogen de mogelijkheden om de externe resultaten te bereiken zonder verlies van en of schadelijke effecten aan de interne rijkdom.