Grootmeester Song T. Park is stichter (Soke) van het Kiaido en de organisatie “Kiaido Worldwide,”
Daarnaast is hij professor in de diagnostiek en rehabilitatie geneeskunde, wat zich richt op het verbeteren van de gezondheid, functionele gedrag en deelname in het dagelijks leven voor mensen beperkte (fysieke /mentale) mogelijkheden en ziekten.

Professor Park is verbonden aan het Centrum “Integrative Medicine” of Scientific Surgery Center of Russian Academy of Medical Sciences”.
Ook is hij is een van de moderne leiders en innovators in zowel de martiale als de helende aspecten van de krijgskunst.
Daarnaast is hij een bekendheid in vele landen door de vele seminars en workshops, boeken, video’s, publicaties en deelname aan radio en televisie programma’s.

Momenteel is professor Park bezig met het schrijven van een serie boeken, het maken van video-opnames, trainingsprogramma’s en het uitwerken van nieuwe ideeën en uitvindingen.

Grootmeester Song Park geeft les in 14 landen waaronder USA, Rusland, Italië, Frankrijk, Groot Brittannië, België, Nederland en Duitsland. Hij is tevens een van de leidende top-instructeurs van de wereldwijd bekende organisatie “Dillman Karate International”.

Een van de gebieden van zijn expertise zijn de trainingen in “Geweldloze Agressie Controle”. Hij is mede schrijver en publicist van het boek “ Geweldloze agressie respons”. Dit programma ondersteund en helpt bij het handelen in agressieve situaties waarbij escalatie plaatsvindt.

Gebaren, klanken en verbale taal kunnen gebruikt worden als gereedschap voor het de-escaleren van situaties. Wanneer een persoon wordt geconfronteerd met een actuele situatie zou hij in staat moeten zijn om dit op een fysiek niveau te hanteren.
Bewust van het feit dat het niet voor iedereen mogelijk is om de benodigde training in Martial arts te hebben heeft professor Park samen met professor T.A. Frazer een systeem ontwikkeld genaamd “One move Self Defense System™”. Professor Frazer is de stichter van Jodoryu International.

Dit systeem is er op gebaseerd om iedereen in een zo kort mogelijke tijd zelfverdediging aan te leren.
Het programma bestaat uit “Mind” training, meest voorkomende zelfverdedigings situaties en de wijze hoe hier op te reageren door te ontsnappen, het controleren van de situatie of de agressor middel een knock-out uit te schakelen.

Een van zijn grote passies en doelen is om een systeem te ontwikkelen dat de mogelijkheid bied voor iedereen om een krijger-heler op topniveau te worden. Voor degene die op zoek is naar perfectie, echte kennis van de mogelijkheden en de hoogste vaardigheden zowel in Martial Arts als wel in de helende aspecten is er een compleet programma dat oneindige mogelijkheden geeft voor persoonlijke ontwikkeling en zelf realisatie.

Na zo’n 40 jaar beoefenen en bestuderen van Martial Arts en Oriëntale geneeswijzen heeft professor Song T. Park zijn stijl Kiaido gecreëerd, waarin integratie van beide kanten van de Martial Arts en de helende aspecten binnen een systeem zijn samengevoegd, te weten: Kiaid-Do, Kiai-Budo, en Kiai Qigong.

De vechtmethode Kiai-Do is een Martial Art stijl dat een zelfverdedigingsvorm van het worstelen met slagen en stoten, principes van geoptimaliseerde bewegen, de kennis van de dodelijke drukpunten en de unieke wijze waarop klanken gebruikt kunnen worden bij potentiele defensieve en offensieve bewegingen. Kiai Budo is een Martial Art waarbij wapens gebruikt worden is samenhang met de vijf elementen en als gevorderde methode van bewegen en het gebruik van de energie.