Beledigende Cyclus

De beledigende cyclus

Er is ook een Beledigende of tegengesteld werkende cyclus: Hout – Metaal – Vuur – Water – Aarde . Als voorbeeld: Hout verslapt / vertroebeld Metaal , Metaal voorkomt de verspreiding van Vuur , Vuur verdrijft Water , Water erodeert de Aarde en Aarde biedt weerstand aan de groei van Hout .

Deze cyclus wordt op een gelijkwaardige manier als de Destructieve cyclus, zeer intensief, gebruikt in de Oosterse Geneeskunde om enerzijds de natuurlijke processen te begrijpen en anderzijds om diagnoses te kunnen stellen en behandelingsmethoden te kunnen vaststellen van zowel de mens op zich als in zijn natuurlijke omgeving.

Insult cycle_dutch

weergave van de beledigende cyclus