Vijf Elementen en Energieën

De vijf elementen.

De vijf elementen houden verband met vijf fundamentele stoffen in de natuur

Namelijk: water, vuur, metaal, hout en aarde, welke gebruikt worden om

Eigenschappen en categorieën van stoffen in het universum en hun onderlinge

Relatie te verklaren. Volgens deze theorie is het hele universum opgebouwd uit deze vijf elementen en enkel door hun onderlinge interactie kan beweging en verandering van stoffen optreden.

In de oosterse krijgskunde wordt deze theorie gebruikt om de meest kwetsbare plaatsen op het lichaam te bepalen in relatie met het eigen element.

In de traditionele geneeskunde wordt deze theorie gebruikt om condities van het menselijk lichaam te bepalen en om richting te geven aan de klinische diagnose en behandeling van ziekten.

Als voorbeeld: de lever, galblaas, ogen, pezen en woede behoren allen tot het element hout.

Verstoring v/d Ogen hebben altijd te maken met verstoring v/d levensenergie.

De vijf energieën.

Er zijn vijf energieën: Hout , Vuur , Aarde , Metaal en Water . Zij vertegenwoordigen een omvangrijker niveau dan de vijf elementen.

De onderlinge Afhankelijkheid en onderlinge Relaties van de Vijf Energieën

Alle verschijnselen zijn onafhankelijk. Dit is van toepassing op de Vijf Energieën en is cruciaal om het Oosterse gezichtspunt over de natuur te kunnen begrijpen. De afbeelding beneden laat de specifieke onderlinge relaties zien van onze innerlijke organen. Echter, deze wetenschap kan toegepast worden op al de andere categorieën van de Vijf Energieën.

Elk van de Vijf Energieën heeft een relatie met alle anderen en wel op de volgende wijze.

Bijvoorbeeld, als we Hout energie analyseren als een entiteit dan is Water de Moeder welke energie geeft aan het Hout . Vuur is dan de Zoon welke energie wegneemt van het Hout en Metaal is de Vijand die het Hout controleert of vernietigd. Aarde is de vriend welke Hout stimuleert en gecontroleerd wordt door Hout Energie, maar deze kan ook beledigend zijn of Hout neutraliseren.

Wanneer Vuur een entiteit is dan is Hout de Moeder, energie gevend aan het Vuur , Aarde is dan de Zoon welke energie wegneemt van Vuur . Water is de vijand welke Vuur controleert en of vernietigd. Metaal is de vriend deze stimuleert het Vuur en gecontroleerd door de Vuur Energie. Maar deze kan ook beledigend zijn of Vuur neutraliseren.

Wanneer Aarde een entiteit is dan is Vuur de Moeder welke energie geeft aan de Aarde , Metaal de Zoon welke energie wegneemt van de Aarde en Hout de vijand welke Aarde controleert en of vernietigd. Water is de vriend welke de Aarde stimuleert en wordt gecontroleerd door Aarde Energie, maar deze ook kan beledigend zijn of Aarde neutraliseren.

Wanneer Metaal een entiteit is dan is Aarde de Moeder, welke energie geeft aan het Water. Water is de Zoon welke energie wegneemt van het Metaal . Vuur is de vijand welke Metaal controleert en of vernietigd. Hout is de vriend welke Metaal stimuleert en wordt gecontroleerd door Metaal Energie, maar deze kan ook beledigend zijn of Metaal neutraliseren.

Wanneer Water een entiteit is dan is Metaal de Moeder welke energie geeft aan het Water . Hout is de Zoon welke energie wegneemt van het Water . Aarde is de vijand welke Water controleert en of vernietigd. Vuur is de vriend welke Water stimuleert en wordt gecontroleerd door Water Energie, maar kan ook beledigend zijn of Water neutraliseren.

De onderlinge relaties van de Vijf Energieën zijn de onderstaande tabel weergegeven.

 

ENTITEIT HOUT VUUR AARDE METAAL WATER
MOEDER WATER HOUT VUUR AARDE METAAL
ZOON VUUR AARDE METAAL WATER HOUT
VIJAND METAAL WATER HOUT VUUR AARDE
VRIEND AARDE METAAL WATER HOUT VUUR

5 elementen

Weergave van de onderlinge relaties