Home

Welkom op de website van KIAIDO Nederland.

KIAIDO Nederland is een onderdeel van Kiaido Worldwide van professor en Grootmeester Song T. Park.

Professor Park is de oprichter van KIAIDO Worldwide.

Kiaido Nederland heeft tot doel om een grotere bekendheid te creëren voor KIAIDO als krijgskunst, welke zich niet alleen richt op de Martiale aspecten maar met name ook op de helende aspecten. Dit middels het gebruik van klanken en energieën op het menselijk lichaam. Dit wordt oa bewerkstelligd door de specifieke oefeningen binnen het KIAIDO.

Voor een beeld van de doelstellingen verwijs ik naar het onderdeel “Grandmaster” onder het menuonderdeel KIAIDO op deze site. Hierin wordt een uitleg gegeven van de beoogde doelstelling en achtergronden van het KIAIDO en de “Founder” van deze krijgskunst professor en Grootmeester Song T. Park. De filosofie van het Kiaido wordt omschreven onder het menu item “KIADO”. Hier wordt door professor Park uitvoerig ingegaan op de strekking van het KIAIDO.

Geïnteresseerden die het Kiaido willen gaan trainen kunnen contact opnemen met Jan Bron van Kiaido Nederland.

Kiaido Nederland valt rechtstreeks onder KIAIDO Worldwide van professor Song T. Park.

 

 

 

 

Disclaimer

Tijdens de lessen kunnen foto’s en of video opnamen worden gemaakt door de docent of een door hem aangewezen persoon. De foto’s en of video opnamen blijven eigendom van Kiaido Nederland. Het materiaal kan gebruikt worden voor promotiedoeleinden en/of om op deze site te plaatsen. Mocht men bezwaar hebben om als persoon op de media voor te komen dan dient dit expliciet aan de docent te worden aangegeven. De persoon in kwestie zal dan geen deel uitmaken van de betreffende situaties waarbij de foto’s etc worden gemaakt.